Finländska ungdomar behöver ditt stöd

Du kan hjälpa, donera

Stöd ungdomar i Finland som löper risk att marginaliseras.

Donera

Donationerna används till exempel

  • 25€ lärobok för gymnasiet
  • 50€ fotbolsskor eller ridhjälm
  • 100€ musiklektioner för en månad eller innebandyklubba och skor
Donatorerna:
[feedticker num=”200″ feed=”http://localhost/WP/Tukikummit/tukikummit/lahjoittajat6.rss” id=”webticker”, direction=”1″, speed=”0.005″, link=”no”]

Tukikummit berättelser

Våldet har vida följder

Ensamförsörjaren för en fembarnsfamilj hade haft en verkligt svår barndom i ett missbrukarhem. Hon hade också drabbats av sexuella övergrepp. Som vuxen vacklade hennes psykiska hälsa on hon insjuknade i en medelsvår depression. Hon tappade kontrollen över livet, använde droger och led av självförstörelsedrift.

Läs mer ›

Barnens sjukdomar berör hela familjen på många sätt

En fyrbarnsfamilj hade verkligen många allvarliga problem och bekymmer. Ett av barnen hade svår ADHD och ett annat en fysisk, långvarig sjukdom. Familjens friska barn måste ge efter med sina egna behov och ge upp sina hobbyer.

Läs mer ›

Så fungerar Tukikummit

Pääyhteistyökumppanit